Zoekresultaten voor Bodembewerking

Onderzoeksprojecten

FoodForward

Door deze duurzame landbouwvorm (meerjarige plantencombinaties, minimale input en bodembewerking, gesloten kringlopen,…) te combineren met innovatieve samenwerkingsmodellen (korteketen, digitale marktplaats, directe samenwerking tussen schakels) wil de Opernationele Groep inspirerend werken.

Activiteiten

Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke

Tijdens een rondleiding vertellen we u meer over het teeltsysteem in al zijn aspecten, teeltkeuze, boerderijcompostering in samenwerkingsverband, bemestingsaanpak, gereduceerde bodembewerking, mengteelten, bodembedekkers, … Een agro-ecologische aanpak bij de teelt van tarwe, eenkoorn, spelt en roggeDoelstelling, vestiging en beëindiging van een complex

Dossiers

Bodemerosie

De grond is fijn klaar gelegd voor een goed zaaibed, maar daar het wegwerken van de resten groenbedekker en de bodembewerking net ook gevoelig voor erosie.Erosie en klimaatverandering Uiteenlopende klimaatmodellen voorspellen dat de klimaatverandering in Vlaanderen zich vooral zal laten voelen onder de vorm van meer hittegolven, droogte en langere droogteperiodes

Dossiers

Bodem: koolstofopslag

Bodembewerking Naast het toedienen van vers organisch materiaal aan de bodem wordt het minder intensief bewerken (vb. niet-kerend) van de bodem vaak naar voor geschoven als een potentiële maatregel om de koolstofvoorraad in de bodem te verhogen.

Sectoren

Biologische landbouw

ha eigen biologische gronden50 ha biologische gronden in kader van Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke, een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEASamenwerking met verschillende biologische bedrijvenEen vergunde composteringssiteMobiele kippenstallen met beschikbare buitenloop voor kippenMachines voor mechanische onkruidbestrijding en gereduceerde bodembewerking

Dossiers

Water in de landbouw

Er zijn heel wat dingen die hier invloed op hebben: bodembewerking, toevoegen van organisch materiaal,... Het is vaak ook heel erg afhankelijk van de lokale omstandigheden. Verder onderzoek is nodig, maar de telers blijven niet achter en experimenteren vaak zelf al om zo goed mogelijk voor hun bodem te zorgen.